सामाजिक कार्य


८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

?????

गावातील लोकांना मोफत औषधांचे वाटप

महत्वाच्या व्यक्ती


             à¤¶à¥à¤°à¥€. रविंद्र विठ्ठल कडूस
मा . सरपंच साहेब ग्रामपंचायत सारोळा कासार


             à¤¸à¥Œ. सिता विनायक साळवे
मा. उपसरपंच ग्रामपंचायत सारोळा कासार


             à¤¶à¥à¤°à¥€. तुकाराम जाधव
मा. ग्रामसेवक साहेब ग्रामपंचायत सारोळा कासार

आमच्या विषयी

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'सविस्तर वाचा -->

चालू घडामोडी

विकास कामे